Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - İşbu sözleşme İyi Fikir Yazılım Tasarım Org. Eğt. ve Dan. Hizm. Ltd. Şti'ne (Bundan sonra İyi Fikir Yazılım olarak anılacaktır) ait www.ekatip.com internet adresindeki E-Katip Online İcra Takip Programının üyelik koşulları ve kullanım şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Aboneliğini başlatmış olan her üye aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

Madde 2 - Satış temsilcisi marifetiyle doğrudan yapılan satışlarda Satış sözleşmesi ile birlikte imza edilmiş yazılı bir sözleşme var ise; bu elektronik sözleşme hükümsüz sayılacaktır.

Madde 3 – İyi Fikir Yazılım, alıcıya vereceği hizmet, E-Katip programının satış sözleşmesinde belirtilen süre aralığında kullanımı şeklindedir. Alıcı sözleşme süresinin bitiminden sonra kullanım hakkını kaybeder. Kullanım hakkının devam edebilmesi için yeni bir sözleşmenin yapılması şarttır.

Madde 4 - E-Katip satışında alıcı, yazılım lisans hakkı değil, yazılım kullanım hakkı satın alır. Alıcı, sözleşme süresince programı internet üzerinden kullanır ve yeni bir sözleşmeyle kullanım süresini uzatmaz ise, kullanım hakkından ve kayıtlı verilerinden vazgeçmiş sayılır.

Madde 5 - İyi Fikir Yazılım'ın belirlemiş olduğu yıllık kullanım ücreti (alıcı lehine suiistimali önleyici nitelikte bir hak olarak) sonraki dönemlerde en fazla o yılın (TEFE+TüFE/2) oranında arttırılabilir.

Madde 6 - Sözleşme ile birden fazla özel veya tüzel kişi için satış gerçekleştirilemez. Kullanım hakkı, bedelli ya da bedelsiz olarak üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 7 - E-Katip'in internet üzerinden çalışmasına izin vermeyen/engelleyen yazılım, virüs programı vb. ve işletim sistemi arızalarından veya bilgisayar sisteminin yetersizliğinden dolayı İyi Fikir Yazılım sorumluluk kabul etmez. E-Katip'i sorunsuz kullanan alıcılar emsal kabul edilir.

Madde 8 -  Üyelik kaydının yapılabilmesi için Satış Formu'ndaki üye bilgilerinin tam ve doğru olarak verilmesi zorunludur. Aksi takdirde üyelik kaydı yapılamaz ve alıcı E-Katip'i kullanmaya başlayamaz.

Madde 9 - Kullanıcı sayısı, kullanım süresi, satış bedeli ve ödeme şekli; Satış Sözleşmesinde belirtildiği şekildedir.

Madde 10 - İşbu sözleşme, alıcıya kullanım hizmetinin İyi Fikir Yazılım tarafından verilmesi ve Madde 15 da belirtilen süreç neticesinde hiç bir merasime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 11 - Her ne sebeple olursa olsun alıcının yasal süre dışındaki fesih talepleri karşılanmaz.

Madde 12 - Alıcı, Fikir ve Sanat E. K., Markaların Korunması Hk. KHK, Patent Hak. Korunması Hk. KHK, Türk Ticaret K., T.C.K., Borçlar K. ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 13 - E-Katip Online İcra Takip yazılımının hizmet alanı her ofis için tek avukat veya satış sözleşmesinde ek olarak satın alınmış kontenjanlarla birden fazla vergi mükellefi avukatlar ve o avukat/avukatlara bağlı SGK'ya tabi ofis çalışanı personel ve  avukatlarıyla sınırlıdır. 1 Kullanım hakkıyla yapılan satış sözleşmesi ile tek avukata kullanım hakkı verilir. Avukatın ek kullanıcı talep etmesi durumunda satış sözleşmesinde bu durum ve bedeli belirlenir.

Madde 14 – Bir abonelik hesabına ait olan icra takipleri, borçlu ve alacaklı kayıtları vb. tüm veriler üzerindeki yetki hakkı, sözleşmeye taraf olmuş olan ve Asıl Kullanıcı olarak anılan aboneye aittir. Yine aynı şekilde ofise bağlı tüm ek/yardımcı avukatlar ile katip/sekreter vb. ofis çalışanların eklenmesi, silinmesi, hesabının dondurulması veya yetkilerinin kısıtlanması konusunda tüm yönetim hakları Asıl Kullanıcıya aittir. Verilerin başka hesaplara aktarılması, iletişim, fatura vb ofis bilgilerinin değişikliğini talep etme hakkı da yalnız Asıl Kullanıcıya aittir.

Madde 15 - Üyelik süresi dolmadan veya dolmasını takip eden 1 hafta içinde alıcı ile sistem üzerinden veya doğrudan telefon kanalı ile irtibata geçilir ve üyeliğini yenilemesi teklif edilir. 1 hafta içinde üyelik yenilemesi yapılmaz ise üyenin kullanıcı hesabı dondurulur. Üyeye ait veriler sistem tarafından en az 3 ay daha saklanır ve bu süre sonunda silinebilir duruma gelir. Üyenin talep etmesi durumunda veriler hemen silinir.

Madde 16 - İyi Fikir Yazılım, kullanıcıya abonelik süresince E-Katip programının kullanımı ile ilgili teknik destek ve eğitimi internet üzerinden veya destek telefon hatlarından sağlayacaktır.

Madde 17 - Üyelerin kayıtlı verileri gizli tutulur ve üçüncü kişilerce görülemez. Ancak resmi makamlarca suç duyurusuna muhatap olmuş üyelerin, soruşturma maksadı ile resmi kanallar doğrultusunda, bilgilerinin incelenebilmesi istisnai bir hak olarak İyi Fikir Yazılım'ın elindedir.

Madde 18 - İyi Fikir Yazılım dilediğinde E-Katip İcra Yazılımı üzerinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Bunun yanında, İyi Fikir Yazılım yıllık içeriksel güncellemeleri yapmayı taahhüt ederken, içeriksel güncellemelerin yapılmasının zamanlaması ile ilişkili olarak sorumlu tutulamaz.

Madde 19 - İyi Fikir Yazılım, www.ekatip.com'un ücretli asil ya da ücretsiz deneme sürümlerinin sağlamış olduğu hizmetin kullanımında parametrik oranların (Faiz, harç ve vekalet oranları vb.) sisteme geç entegre edilmesi, internet erişim problemleri, yazılım hataları, sunucu sorunları, hesap yanlışları ve sebebi her ne olursa olsun oluşabilecek tüm olumsuz sonuçlardan ve buna bağlı oluşabilecek maddi manevi kayıplardan yahut kazançlardan sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde program içerisinde bilgilendirme maksatlı gösterilmekte olan ve kaynağı T.C. Merkez Bankası, Resmi Gazete ve PTT'ye ait internet sitesi bilgilendirme sayfaları olan faiz oranları, döviz kurları, icra daireleri gibi veriler üzerinde sorumluluk reddini beyan eder.

Madde 20 - İyi Fikir Yazılım, E-Katip Programının yayınını her hangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. üyeler hiçbir surette, ücretini ödemiş oldukları dönemin sonuna kadar E-Katip Programını kullanmaktan mahrum edilemez.

Madde 21 - Güvenlik ve Gizlilik Politikası:

            a) Alıcının sisteme girdiği bilgiler, sadece alıcıya aittir ve İyi Fikir Yazılım tarafından kullanılmaz. Bu verilerin güvenliğinin sağlanması için endüstri standardı önlemler uygulanır. Sitede yer alan bilgiler 256 bit'lik SSL kullanılarak şifrelenir ve veri güvenliği maksimum düzeyde tutulur. Tüm sunuculardaki veriler günde 2 defa olmak suretiyle yedeklenmektedir. İyi Fikir Yazılım, www.ekatip.com'un ücretli asil ya da ücretsiz deneme sürümlerine yapılan herhangi bir siber saldırı neticesinde veriler üzerinde oluşan hatalar, eksilmeler ve buna bağlı olarak yaşanan maddi, manevi kayıplar yahut kazançlardan sorumlu tutulamaz.

            b) Site üzerinde yapılan sayfa gezinme işlemleri istatistiki olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler kullanıcı ayırt edici olmayıp sitenin geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermesi amacıyla toplanmaktadır.

            c) Olası kötü niyetli kullanımı önlemek için siteye giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı tarih, saat ve IP (internet) adresi kaydedilmektedir. Ortaya çıkabilecek kötü niyetli kullanımda, bu bilgiler olası bir hukuki süreçte delil olarak kullanılabilecektir.

Madde 22 - E-Katip İcra Takip Yazılımının tüm hakları İyi Fikir Yazılım'a aittir. Kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen üyelerin kullanım haklarının iptali İyi Fikir Yazılımın inisiyatifindedir.

Madde 23 - E-Katip aracılığıyla UYAP Avukat Portal üzerinden yapılan işlemlerden kullanıcı avukat sorumludur. UYAP Portal’a E-Katip üzerinden bağlanmak kullanıcı avukat için zorunluluk olmayıp, UYAP Portal’a bağlanmaksızın da programı tüm özellikleri ile kullanmak yine avukatın tasarrufundadır. UYAP üzerinden E-Katip aracılığıyla işlem yapmak isteyen avukatlar program içerisinden ilk bağlantı kurma aşamasında UYAP AVUKAT PORTAL Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluklarını hatırlatan e-sözleşmeyi kabul etmek zorundadırlar. E-Katip programı, avukatın onayı ile avukata ait takip verilerinin e-imza marifetiyle UYAP’a aktarılması konusunda araç konumundadır ve oluşacak olumsuzluklarla ilgili ve UYAP Avukat Portal sitesinin kendi yayınında meydana gelebilecek erişim problemleri, altyapısal sorunlar, trafik yoğunluğu gibi teknik sebeplerle hizmetini kısıtlaması, durdurması veya tamamen askıya alması hallerinde oluşacak hallerle ilgili olarak sorumluluk reddini beyan eder.

Madde 24 - Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde Eskişehir Mahkemeleri, Eskişehir İcra Daireleri ve Eskişehir'de bulunan yetkili makamlar yetkilidir.

Madde 25 - İyi Fikir Yazılım alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren hizmeti geri almayı taahhüt eder.